Op basis van een beslissing van het Brussels Hoofdstedelijke Regering krijgen de erkende professionelen 3 maand extra om zich bij te scholen.

De reglementering EPB-verwarming werd herzien in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en is van kracht sinds 1/1/2019.