papier

Nieuwe onderhoudsattesten EPB-verwarming Brussel verkrijgbaar bij Cedicol

Nieuwe onderhoudsattesten EPB-verwarming Brussel verkrijgbaar bij Cedicol

De reglementering EPB-verwarming werd herzien in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en is van kracht sinds 1/1/2019. Hierbij gelden nieuwe attesten voor periodieke controles en periodieke opleveringen.

Onder impuls van Cedicol, in samenwerking met onze partners uit de sector (ATTB, Informazout, Gas.be, Techlink en Bouwunie), werden duidelijke en vereenvoudigde invulformulieren opgesteld binnen het kader van een EPB periodieke controle welke door Leefmilieu Brussel werden goedgekeurd. Deze formulieren zijn eenvoudig opgesteld, waarbij een opsplitsing werd gemaakt tussen enerzijds de periodieke controle (incl. onderhoud) van het stooktoestel (ketel, waterverwarmingstoestel) en anderzijds de periodieke evaluatie van het verwarmingssysteem.

Deze nieuwe onderhoudsattesten en hun bijlagen zijn nu bij CEDICOL op papier verkrijgbaar.
De attesten kunnen besteld worden aan de hand van het bestelformulier die terug te vinden is op onze website (www.cedicol.be) onder de rubriek “publicaties”.

Niet te vergeten!
De EPB-verwarmingsreglementering verplicht de professional om ten laatste 1 maand na de controle, een kopie te versturen naar Leefmilieu Brussel, van alle attesten van niet-conforme EPB-periodieke controles.