Basisopleidingen

Technicus vloeibare brandstoffen

De opleiding bestaat uit twee delen: enerzijds een gedeelte wetgeving en anderzijds een specifiek deel waar de theoretische benadering van de verbrandingstechniek van vloeibare brandstoffen aan bod komt, aangevuld met een ruime praktische training.

Schrijf je in


Technicus opslagtanks

Bij deze opleiding wordt een deel wetgeving van het Vlaamse Gewest gegeven en een specifiek deel waar de techniek van opslag en de praktijk door middel van demonstraties en dichtheidsproeven aan bod komen. 

Schrijf je in


Technicus gasvormige brandstoffen

Tijdens deze opleiding wordt een gedeelte wetgeving gegeven aangevuld met een specifiek deel waar de theoretische benadering van de verbrandingstechniek van gasvormige brandstoffen aan bod komt. Een uitgebreid deel praktijk is voorzien, waarbij de foutopsporing op gasunits wordt aangeleerd.

Schrijf je in


CERGA prof. gasinstallateur ‘aardgas’

Na een algemene inleiding over aardgas, de eigenschappen en de samenstelling ervan, leer je alles over de dimensionering van de binnenleidingen voor lage druk. Krijg je veel informatie mee over de verschillende soorten verbruikstoestellen en de aandachtspunten waar je moet op letten bij de installatie van elk type.

Schrijf je in


CERGA gasmonteur

Je krijgt een algemene inleiding over werken met aardgas en hoe een correcte en veilige installatie tot stand brengen. Verder leer je alles over het plaatsen van binnenleidingen voor lage druk en wordt je geïnformeerd over de verschillende soorten verbruikstoestellen en aandachtspunten waar je moet op letten bij de installatie van elk type.

Schrijf je in


REScert installateur: thermische zonne-energiesystemen SWW

De opleiding bestaat uit twee delen: enerzijds een gedeelte theorie, waarbij alle details van de zonnewarmte-installatie voor SWW-productie ruim aanbod komen, en anderzijds een praktisch gedeelte waarbij hydraulica en een correcte dakmontage worden aangeleerd.

Schrijf je in


REScert installateur: warmtepompen

Na een uitgebreid theorische gedeelte wordt de koppeling gemaakt met de praktijk. Het doel is om de technische bekwaamheid van de installateur te verbeteren, wat moet leiden tot een verbetering van de kwaliteit van de installatie, en dit vanaf de ontwerpfase.

Schrijf je in

Opties

Wetgeving Wallonië

Dit is een aanvullende opleiding ‘Wetgeving‘ die aansluit bij de basisopleiding ‘technicus vloeibare of gasvormige brandstoffen‘ en zij is bedoeld om de verschillende erkenningen voor het Waals Gewest te behalen. De deelnemer moet eerder al een basisopleiding ‘technicus vloeibare en/of gasvormige brandstoffen‘ gevolgd hebben.

Schrijf je in


Wetgeving Wallonië opslagtanks

Deze aanvullende opleiding is bedoeld voor personen die reeds eerder een basisopleiding ‘technicus opslagtanks’ – om het certificaat van bekwaamheid inzake de controle en het onderhoud van stookolietanks (‘erkend stookolietechnicus’) te behalen – volgden.

Schrijf je in


Wetgeving Brussel

Deze aanvullende opleiding sluit aan op de basisopleiding ‘technicus vloeibare of gasvormige brandstoffen‘ en is bedoeld om de verschillende erkenningen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te behalen. De deelnemer moet eerder al een basisopleiding ‘technicus vloeibare en/of gasvormige brandstoffen‘ gevolgd hebben.

Schrijf je in


Wetgeving Brussel opslagtanks

Deze aanvullende opleiding ‘Wetgeving‘ sluit aan bij de basisopleiding ‘technicus opslagtanks‘ en zij is bedoeld om het getuigschrift voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te behalen.

Schrijf je in

Uitbreidingsmodules

Techniek vloeibare brandstoffen

De opleiding bestaat uit de theoretische benadering van de verbrandingstechniek van vloeibare brandstoffen en wordt aangevuld met een praktisch gedeelte waarbij het inregelen van de oliebrander en de foutopsporing worden aangeleerd. 

Schrijf je in


Techniek gasvormige brandstoffen GI

De opleiding bestaat in de eerste plaats uit de theoretische benadering van de verbrandingstechniek van gasvormige brandstoffen en wordt aangevuld met een praktisch gedeelte waarbij de rookgasmeting en de foutopsporing worden aangeleerd.

Schrijf je in


Techniek gasvormige brandstoffen GII

Deze opleiding bestaat uit de theoretische benadering van de verbrandingstechniek op gasvormige brandstof en wordt aangevuld met een praktisch gedeelte, waarbij het inregelen van de gasstraat en de ventilatorbrander en de foutopsporing worden aangeleerd.

Schrijf je in


Technicus verwarmingsaudit H100

Deze opleiding licht toe hoe een verwarmingsaudit dient uitgevoerd te worden in het Vlaams Gewest, op installaties gevoed met vloeibare en/of gasvormige brandstoffen bestaande uit meer dan één ketel of installaties > 100 kW, of installaties met ketels die werken met vaste brandstof Aansluitend worden 2 installaties bezocht waarop bij wijze van praktische oefening een audit uitgevoerd wordt.

Schrijf je in


Technicien Diagnostic Approfondi Type I (WG)

Deze opleiding licht toe hoe een diagnostic approfondi de type l moet uitgevoerd worden in het Waals Gewest, door een ‘technicien agréé en diagnostic approfondi de type l’.

Schrijf je in


Technicien Diagnostic Approfondi Type II (WG)

Deze opleiding licht toe hoe een diagnostic approfondi de type II moet uitgevoerd worden in het Waals Gewest. Aansluitend worden 2 installaties bezocht waarop bij wijze van praktische oefening een diagnostic approfondi uitgevoerd wordt.

Schrijf je in


EPB-verwarmingsadviseur Type 1 (BHG)

Deze opleiding licht toe hoe een oplevering op een verwarmingssysteem type 1, bestaande uit één enkele ketel met een vermogen van hoogstens 100 kW, dient uitgevoerd te worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Schrijf je in


EPB-verwarmingsadviseur Type 2 (BHG)

Deze aanvullende opleiding die aansluit bij de basisopleiding ‘verwarmingsaudit > 100 kW (H100), licht toe hoe een oplevering en diagnose op een verwarmingssysteem type 2, bestaande uit verschillende ketels of installaties met een vermogen > 100 kW, dient uitgevoerd te worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Schrijf je in

Hernieuwingen & Bijscholingen

Technicus vloeibare brandstoffen

Deze opleiding heeft tot doel de erkenning als ‘erkend brandertechnicus vloeibare brandstof’ voor het Vlaams Gewest te hernieuwen. Een ’erkend technicus’ dient om de vijf jaar zijn erkenning te hernieuwen.

Schrijf je in


Technicus gasvormige brandstoffen (GI/GII)

Deze training heeft tot doel de erkenning als ‘erkend brandertechnicus gasvormige brandstof GI/GII’ voor het Vlaams Gewest te hernieuwen. Een ’erkend technicus’ dient zijn erkenning om de vijf jaar te hernieuwen.

Schrijf je in


Wetgeving Wallonië

Deze optionele opleiding, enkel beschikbaar indien men zich inschrijft voor een hernieuwing ‘brandertechnicus brandstoffen L of G, heeft tot doel de erkenningen als ‘technicien agréé en combustibles liquides’ en/of ‘technicien agréé en combustibles gazeux GI en/of GII’ te hernieuwen voor het Waals Gewest, voor nederlandstaligen. Een ’erkend technicus’ dient zijn erkenning om de vijf jaar te hernieuwen.

Schrijf je in


Technicus opslagtanks

Met deze opleiding krijg je een update van de wetgeving(en) en de normen over opslagtanks voor vloeibare brandstoffen. Je krijgt hierbij ook nog handige tips en trachten we je een antwoord te geven op vragen waarmee je in de praktijk geconfronteerd wordt. De erkenning moet om de vijf jaar hernieuwd worden.

Schrijf je in


Wetgeving Wallonië opslagtanks

Deze optionele opleiding, enkel beschikbaar indien men zich inschrijft voor een hernieuwing ‘technicus opslagtanks’ heeft tot doel de erkenningen als ‘technicien agréé pour le contrôle d’étanchéité des citernes à mazout’ te hernieuwen voor het Waals Gewest, voor nederlandstaligen.

Schrijf je in


Technicus verwarmingsaudit (H100)

Deze opleiding heeft tot doel het certificaat van bekwaamheid inzake de verwarmingsaudit (‘erkend technicus verwarmingsaudit’) te hernieuwen voor het Vlaams Gewest. De erkenning moet om de vijf jaar hernieuwd worden.

Schrijf je in


Wetgeving Brussel: EPB-verwarmingsketeltechnicus

De opleiding heeft tot doel de ‘EPB-verwarmingsketeltechnicus L en/of GI en/of GII’ [voordien ‘erkend verwarmingsketeltechnicus type L en/of type G1/G2’], voor nederlandstaligen, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij te scholen.

Schrijf je in


Wetgeving Brussel: EPB-verwarmingsadviseur Type 1

Deze aanvullende opleiding, bedoeld voor personen die de ‘Bijscholing wetgeving Brussel: EPB-Verwarmingsketeltechnicus’ gevolgd hebben of volgen, heeft tot doel de ‘EPB-verwarmingsadviseur type 1’, voor nederlandstaligen, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij te scholen.

Schrijf je in


Wetgeving Brussel: EPB-verwarmingsadviseur Type 2

Deze aanvullende opleiding, bedoeld voor personen die de ‘Bijscholing wetgeving Brussel : EPB-verwarmingsketeltechnicus’ gevolgd hebben of volgen, heeft tot doel de ‘EPB-verwarmingsadviseur type 2 (incl. type 1)’, voor nederlandstaligen, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij te scholen.

Schrijf je in

Examenmodules

REScert Installateur: Thermische Zonne-Energiesystemen SWW

Het examen bestaat uit vier delen:

  • Een theoretisch schriftelijk examen bestaande uit ‘open boek’-vragen, ‘gesloten boek’-vragen, multiple choice vragen en oefeningen
  • Een mondelinge presentatie in de vorm van een installatieproject
  • Een casestudy die een interventie vereist op een volledig zonnewarmtesysteem of op een deel ervan (identi¬ficatie van montagefouten of gebreken, storingen vaststellen …)
  • Een praktische test bestaande uit de montage van zon¬newarmtecollectoren op een dakhelling

Schrijf je in


REScert Installateur: Warmtepompen

Het examen bestaat uit twee delen:

  • Een theoretisch examen, via multiple choice vragen en oefeningen
  • Een mondelinge presentatie in de vorm van een installatieproject

Schrijf je in