Bijscholing wetgeving Brussel : EPB-verwarmingsketeltechnicus

Bijscholing wetgeving Brussel : EPB-verwarmingsketeltechnicus

Categorie

Hernieuwingen

Duur van de opleiding

2 dagen = 16h

Selecteer de cursusdata die het best voor u passen

Availability

Deze opleiding kan aangevuld worden met volgende opties:

Bijscholing wetgeving Brussel : EPB-verwarmingsadviseur type 1

Bijscholing wetgeving Brussel : EPB-verwarmingsadviseur type 1

€ 280,00

Locatie

Brussel

Lesdagen

Examendag

Bijscholing wetgeving Brussel : EPB-verwarmingsadviseur type 2

Bijscholing wetgeving Brussel : EPB-verwarmingsadviseur type 2

Persoonlijke gegevens
Adres

Geboortedatum

Geboorteplaats
Vereiste erkenningen om deze cursus te kunnen volgen

Erkend technicus vloeibare brandstoffen (L) Vlaanderen

VET01 start date

Erkend technicus vloeibare brandstoffen (L) Wallonië

WET01 start date

EPB-verwarmingsketeltechnicus (L) Brussel

BET01 start date

Erkend technicus gasvormige brandstoffen (GI) Vlaanderen

VET02 start date

Erkend technicus gasvormige brandstoffen (GI) Wallonië

WET02 start date

EPB-verwarmingsketeltechnicus (GI) Brussel

BET02 start date

Erkend technicus gasvormige brandstoffen (GII) Vlaanderen

VET02B start date

Erkend technicus gasvormige brandstoffen (GII) Wallonië

WET02B start date

EPB-verwarmingsketeltechnicus (GII) Brussel

BET02B start date

Erkend stookolietechnicus (R) Vlaanderen

VET06 start date

Erkend tanktechnicus (R) Wallonië

WET06 start date

Technicus Verwarmingsaudit (VA) Vlaanderen

VET04 start date

Technicus Diagnostic Approfondi type 1 (DAI) Wallonië

WET03 start date

Technicus Diagnostic Approfondi type 2 (DAII) Wallonië

WET04 start date

EPB-verwarmingsadviseur type 1 (BHG)

BET03 start date

EPB-verwarmingsadviseur type 2 (BHG)

BET04 start date

CERGA prof. gasinstallateur 'Aardgas'

CERGA prof. gasinstallateur 'Propaangas'

CERGA gasmonteur

RESCert Thermische zonnesystemen SWW

RESCert Warmtepompen

Bestanden
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
64 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf xlsx xls doc docx ppt pptx pages odt png gif jpg jpeg.
Lijst van te registreren personen

Deze opleiding, heeft tot doel de ‘EPB-verwarmingsketeltechnicus L en/of GI en/of GII’ [voordien ‘erkend verwarmingsketeltechnicus type L en/of type G1/G2’], voor nederlandstaligen, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij te scholen.

De ‘erkend technicus’ dient zich bij te scholen volgens de voorschriften van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om zijn erkenning te verlengen. Dit dient te gebeuren ten laatste binnen de 2 jaar na invoege treding van het besluit. [OPGELET : de termijn voor de bijscholing werd verlengd tot 30 juni 2022].

Voorwaarden

De deelnemer heeft al een erkenning als ‘erkend verwarmingsketeltechnicus type L en/of type G1/G2’ voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en dient zich bij te scholen om zijn erkenningen als ‘EPB-verwarmingsketeltechnicus L en/of GI en/of GII’ te behouden.

Doelpubliek

Iedere erkende ‘erkende verwarmingsketeltechnicus type L en/of type G1/G2’ met een nog geldige erkenning, die zich dient bij te scholen.

Diploma

Indien je slaagt voor het examen van deze opleiding, krijg je het bekwaamheidsattest ‘EPB-verwarmingsketeltechnicus L’ (vloeibare brandstoffen) en/of ‘EPB-verwarmingsketeltechnicus GI en/of GII’ (gasvormige brandstoffen) geldig voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Opmerkingen

Enkel technici die voldoen aan de bijzondere erkenningsvoorwaarden, hebben recht tot deelname aan het examen.

Herexamen

Indien de (kandidaat-)technicus niet slaagt voor het examen van de opleiding of minstens één van de onderdelen hiervan, kan hij/zij maximaal éénmaal herkansen voor deze onderdelen. De (kandidaat-)technicus legt deze herkansing af in de opleidingsinstelling waar hij/zij de opleiding heeft gevolgd en het examen heeft afgelegd.

Slaagt de (kandidaat-)technicus niet in de herkansing, dan volgt hij/zij opnieuw de volledige sessie en legt het bijhorende examen opnieuw af.

De prijs voor een herexamen : € 75.

Annulatie

Annulatie door deelnemer

Elke deelnemer beschikt over het recht zijn inschrijving te annuleren, uitsluitend schriftelijk (e-mail, per aangetekende brief), waarbij de datum van ontvangst door Cedicol geldt voor de toepassing van de annulatievoorwaarden.

Het niet-betalen van het inschrijvingsrecht, geldt niet als annulatie.

Kosteloos annuleren kan tot 30 kalenderdagen vóór de aanvangsdatum van de opleiding. Nadien is de deelnemer een forfaitair bedrag verschuldigd van € 75,00 voor de gemaakte administratieve kosten voor elke annulatie die meer dan 10 werkdagen tot 30 kalenderdagen vóór de aanvang van de opleiding behoorlijk werd betekend.

De deelnemer is gehouden aan de betaling van de totaliteit van het inschrijvingsrecht voor elke annulatie die minder dan 10 werkdagen vóór de aanvang van de opleiding gebeurt.

Is de deelnemer bij de start van de opleiding onwettig afwezig, of zet hij een lopende opleiding stop, dan blijft de totaliteit van het inschrijvingsrecht met betrekking tot de opleiding verschuldigd.

Annulatie door Cedicol

Cedicol trainingscenter behoudt zich het recht voor om omwille van organisatorische redenen een of meerdere opleidingdagen uit te stellen of te verplaatsen (bv. door ziekte van de lesgever of onbeschikbaarheid van een lokaal door overmacht), of een sessie af te gelasten (bv. door te weinig deelnemers).

Alle deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, hetzij via e-mail, hetzij telefonisch.

In geval van een volledig uitstel, een totale verplaatsing naar andere data of naar een ander opleidingscentrum, kan elke deelnemer hetzij zijn of haar inschrijving overzetten, hetzij kosteloos annuleren, waarbij het inschrijvingsrecht integraal wordt teruggestort.

 

Verder nog vragen? Contacteer ons gerust op het nummer 02/558 52 20 of via info@cedicol.be.