EPB-verwarmingsadviseur type 2 (BHG)

EPB-verwarmingsadviseur type 2 (BHG)

Categorie

Uitbreidingen

Duur van de opleiding

1 dagen = 8h

Selecteer de cursusdata die het best voor u passen

Availability
Persoonlijke gegevens
Adres

Geboortedatum

Geboorteplaats
Vereiste erkenningen om deze cursus te kunnen volgen

Erkend technicus vloeibare brandstoffen (L) Vlaanderen

VET01 start date

Erkend technicus vloeibare brandstoffen (L) Wallonië

WET01 start date

EPB-verwarmingsketeltechnicus (L) Brussel

BET01 start date

Erkend technicus gasvormige brandstoffen (GI) Vlaanderen

VET02 start date

Erkend technicus gasvormige brandstoffen (GI) Wallonië

WET02 start date

EPB-verwarmingsketeltechnicus (GI) Brussel

BET02 start date

Erkend technicus gasvormige brandstoffen (GII) Vlaanderen

VET02B start date

Erkend technicus gasvormige brandstoffen (GII) Wallonië

WET02B start date

EPB-verwarmingsketeltechnicus (GII) Brussel

BET02B start date

Erkend stookolietechnicus (R) Vlaanderen

VET06 start date

Erkend tanktechnicus (R) Wallonië

WET06 start date

Technicus Verwarmingsaudit (VA) Vlaanderen

VET04 start date

Technicus Diagnostic Approfondi type 1 (DAI) Wallonië

WET03 start date

Technicus Diagnostic Approfondi type 2 (DAII) Wallonië

WET04 start date

EPB-verwarmingsadviseur type 1 (BHG)

BET03 start date

EPB-verwarmingsadviseur type 2 (BHG)

BET04 start date

CERGA prof. gasinstallateur 'Aardgas'

CERGA prof. gasinstallateur 'Propaangas'

CERGA gasmonteur

RESCert Thermische zonnesystemen SWW

RESCert Warmtepompen

Bestanden
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
64 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf xlsx xls doc docx ppt pptx pages odt png gif jpg jpeg.
Lijst van te registreren personen

Net zoals in de andere gewesten moet er volgens de wetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een verwarmingsaudit uitgevoerd worden op installaties van type 2, binnen de vijf jaar na de datum van inwerkingtreding van het besluit (1/1/2019) en daarna om de vijf jaar, en dient elke nieuwe verwarmingsinstallatie opgeleverd te worden.

Voor installaties bestaande uit verschillende ketels of installaties met een vermogen > 100 kW (type 2) dienen deze handelingen verplicht door een ‘EPB-verwarmingsadviseur type 2’ uitgevoerd te worden.

Nieuw is wel dat een ‘EPB-verwarmingsadviseur type 2’ ook opleveringen mag uitvoeren van installaties bestaande uit slechts één ketel op vloeibare of gasvormige brandstof met een nominaal vermogen ≤ 100 kW (type 1).

Indien je ingeschreven bent voor een opleiding Technicus verwarmingsaudit (H100), dan kan je via deze opleiding je bekwaamheidsattest behalen als ‘EPB-verwarmingsadviseur type 2’ voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor zover je ook het bekwaamheidsattest van ‘EPB-verwarmingsketeltechnicus L en/of GI en/of GII’ behaald hebt.

Voorwaarden

De deelnemer heeft al een bekwaamheidsattest als ‘EPB-verwarmingsketeltechnicus L en/of GI en/of GII’ [voordien ‘erkend verwarmingsketeltechnicus type L en/of G1 en/of G2’] voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een certificaat van bekwaamheid inzake de verwarmingsaudit (‘erkend technicus verwarmingsaudit (> 100 kW)’) (of ingeschreven in deze opleiding).

Doelpubliek

Deze opleiding is bedoeld voor technici die reeds in het bezit zijn van een bekwaamheidsattest als ‘EPB-verwarmingsketeltechnicus L en/of GI en/of GII’ voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het bezit zijn van een certificaat van bekwaamheid inzake de verwarmingsaudit (‘erkend technicus verwarmingsaudit (> 100 kW)’) of voor dit laatste ingeschreven zijn.

Diploma

Indien je slaagt voor het examen, behaal je het bekwaamheidattest als ‘EPB-verwarmingsadviseur type 2’ voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Opmerkingen

Enkel technici die voldoen aan de bijzondere erkenningsvoorwaarden, hebben recht tot deelname aan het examen.

Herexamen

Indien de (kandidaat-)technicus niet slaagt voor het examen van de opleiding of minstens één van de onderdelen hiervan, kan hij/zij maximaal éénmaal herkansen voor deze onderdelen. De (kandidaat-)technicus legt deze herkansing af in de opleidingsinstelling waar hij/zij de opleiding heeft gevolgd en het examen heeft afgelegd.

Slaagt de (kandidaat-)technicus niet in de herkansing, dan volgt hij/zij opnieuw de volledige sessie en legt het bijhorende examen opnieuw af.

De prijs voor een herexamen : € 75.

Annulatie

Annulatie door deelnemer

Elke deelnemer beschikt over het recht zijn inschrijving te annuleren, uitsluitend schriftelijk (e-mail, per aangetekende brief), waarbij de datum van ontvangst door Cedicol geldt voor de toepassing van de annulatievoorwaarden.

Het niet-betalen van het inschrijvingsrecht, geldt niet als annulatie.

Kosteloos annuleren kan tot 30 kalenderdagen vóór de aanvangsdatum van de opleiding. Nadien is de deelnemer een forfaitair bedrag verschuldigd van € 75,00 voor de gemaakte administratieve kosten voor elke annulatie die meer dan 10 werkdagen tot 30 kalenderdagen vóór de aanvang van de opleiding behoorlijk werd betekend.

De deelnemer is gehouden aan de betaling van de totaliteit van het inschrijvingsrecht voor elke annulatie die minder dan 10 werkdagen vóór de aanvang van de opleiding gebeurt.

Is de deelnemer bij de start van de opleiding onwettig afwezig, of zet hij een lopende opleiding stop, dan blijft de totaliteit van het inschrijvingsrecht met betrekking tot de opleiding verschuldigd.

Annulatie door Cedicol

Cedicol trainingscenter behoudt zich het recht voor om omwille van organisatorische redenen een of meerdere opleidingdagen uit te stellen of te verplaatsen (bv. door ziekte van de lesgever of onbeschikbaarheid van een lokaal door overmacht), of een sessie af te gelasten (bv. door te weinig deelnemers).

Alle deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, hetzij via e-mail, hetzij telefonisch.

In geval van een volledig uitstel, een totale verplaatsing naar andere data of naar een ander opleidingscentrum, kan elke deelnemer hetzij zijn of haar inschrijving overzetten, hetzij kosteloos annuleren, waarbij het inschrijvingsrecht integraal wordt teruggestort.

 

Verder nog vragen? Contacteer ons gerust op het nummer 02/558 52 20 of via info@cedicol.be.