Technicus verwarmingsaudit (H100)

Technicus verwarmingsaudit (H100)

Categorie

Uitbreidingen

Duur van de opleiding

4 dagen = 32h

Selecteer de cursusdata die het best voor u passen

Availability

Deze opleiding kan aangevuld worden met het oog op het behalen van de erkenning in de andere gewesten:

EPB-verwarmingsadviseur type 2 (BHG)

EPB-verwarmingsadviseur type 2 (BHG)

Persoonlijke gegevens
Adres

Geboortedatum

Geboorteplaats
Vereiste erkenningen om deze cursus te kunnen volgen

Erkend technicus vloeibare brandstoffen (L) Vlaanderen

VET01 start date

Erkend technicus vloeibare brandstoffen (L) Wallonië

WET01 start date

EPB-verwarmingsketeltechnicus (L) Brussel

BET01 start date

Erkend technicus gasvormige brandstoffen (GI) Vlaanderen

VET02 start date

Erkend technicus gasvormige brandstoffen (GI) Wallonië

WET02 start date

EPB-verwarmingsketeltechnicus (GI) Brussel

BET02 start date

Erkend technicus gasvormige brandstoffen (GII) Vlaanderen

VET02B start date

Erkend technicus gasvormige brandstoffen (GII) Wallonië

WET02B start date

EPB-verwarmingsketeltechnicus (GII) Brussel

BET02B start date

Erkend stookolietechnicus (R) Vlaanderen

VET06 start date

Erkend tanktechnicus (R) Wallonië

WET06 start date

Technicus Verwarmingsaudit (VA) Vlaanderen

VET04 start date

Technicus Diagnostic Approfondi type 1 (DAI) Wallonië

WET03 start date

Technicus Diagnostic Approfondi type 2 (DAII) Wallonië

WET04 start date

EPB-verwarmingsadviseur type 1 (BHG)

BET03 start date

EPB-verwarmingsadviseur type 2 (BHG)

BET04 start date

CERGA prof. gasinstallateur 'Aardgas'

CERGA prof. gasinstallateur 'Propaangas'

CERGA gasmonteur

RESCert Thermische zonnesystemen SWW

RESCert Warmtepompen

Bestanden
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
64 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf xlsx xls doc docx ppt pptx pages odt png gif jpg jpeg.
Lijst van te registreren personen

Voor installaties op vloeibare en/of gasvormige brandstoffen bestaande uit verschillende ketels of installaties met een nominaal totaal geïnstalleerd vermogen > 100 kW (type 2), moet de eigenaar een periodieke verwarmingsaudit laten uitvoeren van de hele verwarmingsinstallatie.

Dit dient in het Vlaams Gewest om de 2 jaar te gebeuren op stooktoestellen gevoed met vloeibare brandstoffen en om de 4 jaar voor gasvormige brandstoffen.

De verwarmingsaudit > 100 kW moet uitgevoerd worden door een ‘erkend technicus verwarmingsaudit’.

Met deze opleiding leer je werken met het softwareprogramma (H100). Aansluitend worden 2 installaties bezocht waarop bij wijze van praktische oefening een audit uitgevoerd wordt.

Voorwaarden

De deelnemer is al een erkend technicus vloeibare en/of gasvormige brandstoffen voor het Vlaams Gewest.

Grondige basiskennis van hydraulica, verbrandingstechniek, regeltechniek, elektriciteit en energiebesparende maatregelen is noodzakelijk.

Doelpubliek

Deze opleiding is bedoeld voor technici die reeds in het bezit zijn van een certificaat van bekwaamheid inzake vloeibare brandstof (‘erkend technicus vloeibare brandstof’) en/of inzake gasvormige brandstof (module GI en/of GII) (‘erkend technicus gasvormige brandstof GI en/of GII’) voor het Vlaams Gewest.

Wij willen er de nadruk op leggen dat deze opleiding eerder geschikt is voor de hogere technische profielen. Er wordt een meer dan behoorlijke basiskennis gevraagd van hydraulica, verbrandingstechniek, regeltechniek, elektriciteit en energiebesparende maatregelen.
Voor de eindproef moet de kandidaat 2 concrete cases voorbereiden en verdedigen.

Diploma

Indien je slaagt voor het examen, krijg je het certificaat van bekwaamheid inzake de verwarmingsaudit (’erkend technicus verwarmingsaudit’) voor het Vlaams Gewest.

Het bekwaamheidsattest ‘EPB-verwarmingsadviseur type 2’ voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan je enkel behalen indien je eveneens de opleiding ‘EPB-verwarmingsadviseur type 2’ volgt. Hiertoe moet je ook in het bezit zijn van een bekwaamheidsattest van ‘EPB-verwarmingsketeltechnicus’ L en/of GI en/of GII voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Opmerkingen

Enkel technici die voldoen aan de bijzondere erkenningsvoorwaarden, hebben recht tot deelname aan het examen.

Uitrusting

De verwamingsaudit (> 100 kW) vereist een specifieke software (H100). Gelieve deze op voorhand te (laten) installeren op uw persoonlijke laptop en deze mee te brengen naar de opleiding.

Financiële tussenkomst

Indien je beroep doet op een financiële tussenkomst van het FVB, Vormelek of KMO-portefeuille, kan het dossierrecht NIET mee in rekening gebracht worden. 

Herexamen

Indien de (kandidaat-)technicus niet slaagt voor het examen van de opleiding of minstens één van de onderdelen hiervan, kan hij/zij maximaal éénmaal herkansen voor deze onderdelen. De (kandidaat-)technicus legt deze herkansing af in de opleidingsinstelling waar hij/zij de opleiding heeft gevolgd en het examen heeft afgelegd.

Slaagt de (kandidaat-)technicus niet in de herkansing, dan volgt hij/zij opnieuw de volledige sessie en legt het bijhorende examen opnieuw af.

De prijs voor een herexamen : € 75.

Annulatie

Annulatie door deelnemer

Elke deelnemer beschikt over het recht zijn inschrijving te annuleren, uitsluitend schriftelijk (e-mail, per aangetekende brief), waarbij de datum van ontvangst door Cedicol geldt voor de toepassing van de annulatievoorwaarden.

Het niet-betalen van het inschrijvingsrecht, geldt niet als annulatie.

Kosteloos annuleren kan tot 30 kalenderdagen vóór de aanvangsdatum van de opleiding. Nadien is de deelnemer een forfaitair bedrag verschuldigd van € 75,00 voor de gemaakte administratieve kosten voor elke annulatie die meer dan 10 werkdagen tot 30 kalenderdagen vóór de aanvang van de opleiding behoorlijk werd betekend.

De deelnemer is gehouden aan de betaling van de totaliteit van het inschrijvingsrecht voor elke annulatie die minder dan 10 werkdagen vóór de aanvang van de opleiding gebeurt.

Is de deelnemer bij de start van de opleiding onwettig afwezig, of zet hij een lopende opleiding stop, dan blijft de totaliteit van het inschrijvingsrecht met betrekking tot de opleiding verschuldigd.

Annulatie door Cedicol

Cedicol trainingscenter behoudt zich het recht voor om omwille van organisatorische redenen een of meerdere opleidingdagen uit te stellen of te verplaatsen (bv. door ziekte van de lesgever of onbeschikbaarheid van een lokaal door overmacht), of een sessie af te gelasten (bv. door te weinig deelnemers).

Alle deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, hetzij via e-mail, hetzij telefonisch.

In geval van een volledig uitstel, een totale verplaatsing naar andere data of naar een ander opleidingscentrum, kan elke deelnemer hetzij zijn of haar inschrijving overzetten, hetzij kosteloos annuleren, waarbij het inschrijvingsrecht integraal wordt teruggestort.

 

Verder nog vragen? Contacteer ons gerust op het nummer 02/558 52 20 of via info@cedicol.be.