Deze optionele opleiding, enkel beschikbaar indien men zich inschrijft voor een Hernieuwing : Technicus opslagtanks, heeft tot doel de erkenningen als ‘technicien agréé pour le contrôle d’étanchéité des citernes à mazout’ te hernieuwen voor het Waals Gewest, voor nederlandstaligen.

Deze opleiding, heeft tot doel de ‘EPB-verwarmingsketeltechnicus L en/of GI en/of GII’ [voordien ‘erkend verwarmingsketeltechnicus type L en/of type G1/G2’], voor nederlandstaligen, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij te scholen.

Deze aanvullende opleiding, bedoeld voor personen die de Bijscholing wetgeving Brussel : EPB-verwarmingsketeltechnicus gevolgd hebben of volgen, heeft tot doel de ‘EPB-verwarmingsadviseur type 1’ [voordien ‘erkend verwarmingsinstallateur’], voor nederlandstaligen, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij te scholen.

Deze aanvullende opleiding, bedoeld voor personen die de Bijscholing wetgeving Brussel : EPB-verwarmingsketeltechnicus gevolgd hebben of volgen, heeft tot doel de ‘EPB-verwarmingsadviseur type 2’ [voordien ‘EPB verwarmingsadviseur’], voor nederlandstaligen, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij te scholen.

Deze opleiding heeft tot doel de erkenningen als ‘technicien agréé en combustibles liquides’ en/of ‘technicien agréé en combustibles gazeux GI en/of GII’ te hernieuwen voor het Waals Gewest, voor nederlandstaligen.

Het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest hebben een geharmoniseerd systeem opgezet dat gericht is op het opleiden/examineren en de certificatie van betrouwbare en kwaliteitsvolle installateurs van kleinschalige/residentiële energiesystemen.

Via dit examen kan je het certificaat van bekwaamheid voor thermische zonne-energiesystemen - sanitair warm water behalen, geldig in de 3 gewesten en in de andere Europese landen.

De heropstart van de opleidingen

Cedicol goes digital! De heropstart van de opleidingen bracht wat nieuwigheden met zich mee: de online cursussen. Inderdaad, de docenten van Cedicol maken nu ook gebruik van een digitaal platform om de lessen te laten doorgaan.