Technicus vloeibare brandstoffen

De opleiding bestaat uit twee delen: enerzijds een gedeelte wetgeving en anderzijds een specifiek deel waar de theoretische benadering van de verbrandingstechniek van vloeibare brandstoffen aan bod komt, aangevuld met een ruime praktische training.

Schrijf je in


Technicus opslagtanks

Bij deze opleiding wordt een deel wetgeving van het Vlaamse Gewest gegeven en een specifiek deel waar de techniek van opslag en de praktijk door middel van demonstraties en dichtheidsproeven aan bod komen. 

Schrijf je in


Technicus gasvormige brandstoffen

Tijdens deze opleiding wordt een gedeelte wetgeving gegeven aangevuld met een specifiek deel waar de theoretische benadering van de verbrandingstechniek van gasvormige brandstoffen aan bod komt. Een uitgebreid deel praktijk is voorzien, waarbij de foutopsporing op gasunits wordt aangeleerd.

Schrijf je in


CERGA prof. gasinstallateur ‘Aardgas’

Na een algemene inleiding over aardgas, de eigenschappen en de samenstelling ervan, leer je alles over de dimensionering van de binnenleidingen voor lage druk. Krijg je veel informatie mee over de verschillende soorten verbruikstoestellen en de aandachtspunten waar je moet op letten bij de installatie van elk type.

Schrijf je in


CERGA gasmonteur

Je krijgt een algemene inleiding over werken met aardgas en hoe een correcte en veilige installatie tot stand brengen. Verder leer je alles over het plaatsen van binnenleidingen voor lage druk en wordt je geïnformeerd over de verschillende soorten verbruikstoestellen en aandachtspunten waar je moet op letten bij de installatie van elk type.

Schrijf je in


REScert installateur: Thermische zonne-energiesystemen SWW

De opleiding bestaat uit twee delen: enerzijds een gedeelte theorie, waarbij alle details van de zonnewarmte-installatie voor SWW-productie ruim aanbod komen, en anderzijds een praktisch gedeelte waarbij hydraulica en een correcte dakmontage worden aangeleerd.

Schrijf je in


REScert installateur: Warmtepompen

Na een uitgebreid theorische gedeelte wordt de koppeling gemaakt met de praktijk. Het doel is om de technische bekwaamheid van de installateur te verbeteren, wat moet leiden tot een verbetering van de kwaliteit van de installatie, en dit vanaf de ontwerpfase.

Schrijf je in