Technicus vloeibare brandstoffen

Deze opleiding heeft tot doel de erkenning als ‘erkend brandertechnicus vloeibare brandstof’ voor het Vlaams Gewest te hernieuwen. Een ’erkend technicus’ dient om de vijf jaar zijn erkenning te hernieuwen.

Schrijf je in


Technicus gasvormige brandstoffen (GI/GII)

Deze training heeft tot doel de erkenning als ‘erkend brandertechnicus gasvormige brandstof GI/GII’ voor het Vlaams Gewest te hernieuwen. Een ’erkend technicus’ dient zijn erkenning om de vijf jaar te hernieuwen.

Schrijf je in


Wetgeving Wallonië

Deze optionele opleiding, enkel beschikbaar indien men zich inschrijft voor een hernieuwing ‘brandertechnicus brandstoffen L of G, heeft tot doel de erkenningen als ‘technicien agréé en combustibles liquides’ en/of ‘technicien agréé en combustibles gazeux GI en/of GII’ te hernieuwen voor het Waals Gewest, voor nederlandstaligen. Een ’erkend technicus’ dient zijn erkenning om de vijf jaar te hernieuwen.

Schrijf je in


Technicus opslagtanks

Met deze opleiding krijg je een update van de wetgeving(en) en de normen over opslagtanks voor vloeibare brandstoffen. Je krijgt hierbij ook nog handige tips en trachten we je een antwoord te geven op vragen waarmee je in de praktijk geconfronteerd wordt. De erkenning moet om de vijf jaar hernieuwd worden.

Schrijf je in


Wetgeving Wallonië opslagtanks

Deze optionele opleiding, enkel beschikbaar indien men zich inschrijft voor een hernieuwing ‘technicus opslagtanks’ heeft tot doel de erkenningen als ‘technicien agréé pour le contrôle d’étanchéité des citernes à mazout’ te hernieuwen voor het Waals Gewest, voor nederlandstaligen.

Schrijf je in


Technicus verwarmingsaudit (H100)

Deze opleiding heeft tot doel het certificaat van bekwaamheid inzake de verwarmingsaudit (‘erkend technicus verwarmingsaudit’) te hernieuwen voor het Vlaams Gewest. De erkenning moet om de vijf jaar hernieuwd worden.

Schrijf je in


Wetgeving Brussel: EPB-verwarmingsketeltechnicus

De opleiding heeft tot doel de ‘EPB-verwarmingsketeltechnicus L en/of GI en/of GII’ [voordien ‘erkend verwarmingsketeltechnicus type L en/of type G1/G2’], voor nederlandstaligen, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij te scholen.

Schrijf je in


Wetgeving Brussel: EPB-verwarmingsadviseur Type 1

Deze aanvullende opleiding, bedoeld voor personen die de ‘Bijscholing wetgeving Brussel: EPB-Verwarmingsketeltechnicus’ gevolgd hebben of volgen, heeft tot doel de ‘EPB-verwarmingsadviseur type 1’, voor nederlandstaligen, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij te scholen.

Schrijf je in


Wetgeving Brussel: EPB-verwarmingsadviseur Type 2

Deze aanvullende opleiding, bedoeld voor personen die de ‘Bijscholing wetgeving Brussel : EPB-verwarmingsketeltechnicus’ gevolgd hebben of volgen, heeft tot doel de ‘EPB-verwarmingsadviseur type 2 (incl. type 1)’, voor nederlandstaligen, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij te scholen.

Schrijf je in