Wetgeving Wallonië

Dit is een aanvullende opleiding ‘Wetgeving‘ die aansluit bij de basisopleiding ‘technicus vloeibare of gasvormige brandstoffen‘ en zij is bedoeld om de verschillende erkenningen voor het Waals Gewest te behalen. De deelnemer moet eerder al een basisopleiding ‘technicus vloeibare en/of gasvormige brandstoffen‘ gevolgd hebben.

Schrijf je in


Wetgeving Wallonië opslagtanks

Deze aanvullende opleiding is bedoeld voor personen die reeds eerder een basisopleiding ‘technicus opslagtanks’ – om het certificaat van bekwaamheid inzake de controle en het onderhoud van stookolietanks (‘erkend stookolietechnicus’) te behalen – volgden.

Schrijf je in


Wetgeving Brussel

Deze aanvullende opleiding sluit aan op de basisopleiding ‘technicus vloeibare of gasvormige brandstoffen‘ en is bedoeld om de verschillende erkenningen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te behalen. De deelnemer moet eerder al een basisopleiding ‘technicus vloeibare en/of gasvormige brandstoffen‘ gevolgd hebben.

Schrijf je in


Wetgeving Brussel opslagtanks

Deze aanvullende opleiding ‘Wetgeving‘ sluit aan bij de basisopleiding ‘technicus opslagtanks‘ en zij is bedoeld om het getuigschrift voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te behalen.

Schrijf je in