Nieuws

13 December 2016

MazoutExpert-label bestaat tien jaar

Kwaliteitscertificaat biedt extra garanties bij plaatsing of onderhoud mazoutinstallatie

Op dit moment verwarmt één op drie Belgen (1,7 miljoen gezinnen) zijn woning met stookolie. Het informatieplatform Informazout raadt voor de plaatsing en onderhoud van deze mazoutinstallaties aan een beroep te doen op een installateur met het MazoutExpert-label. Deze kwaliteitsgarantie bestaat dit jaar tien jaar en biedt extra garanties bij de plaatsing of het onderhoud van mazoutinstallaties.

Onderhoud van je installatie
Met het nieuwe stookseizoen in aantocht is het weer hoog tijd om stil te staan bij de kwaliteit van onze verwarmingsinstallaties. In België is het periodiek onderhoud van verwarmingsinstallaties verplicht. Zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië moeten mazoutinstallaties jaarlijks gecontroleerd worden. Zo’n jaarlijks nazicht zorgt ervoor dat je niet alleen veilig maar ook zuinig verwarmt. 

Een sluitend antwoord aan de consument
Om een sluitend antwoord te bieden aan de consument werd tien jaar geleden het MazoutExpert-label in het leven geroepen. Met succes! Intussen telt België zo’n 1.000 erkende MazoutExpert-technici en 700 MazoutExpert-firma’s.
Wanneer iemand een beroep doet op een verwarmingstechnicus verwacht hij eerst en vooral dat de controle, onderhoud of herstelling door een vakman wordt uitgevoerd. Een technicus die de evolutie van de technieken van opslag of verwarming en de bijbehorende wetgeving op de voet volgt en in de praktijk weet om te zetten. Daarenboven spreekt hij klare taal met zijn klant door een duidelijke prijsinformatie en een objectieve en evenwichtige informatie over verwarmen met mazout. Met andere woorden: een MazoutExpert.

Een kwaliteitslabel met controles ingebouwd
Een MazoutExpert is een absolute stookoliespecialist. Als een firma zich aansluit bij het MazoutExpert-concept, dan houdt dit ook in dat de technici beantwoorden aan een aantal administratieve voorwaarden en de nodige opleidingen en bijscholingen volgen. Maar daarmee houdt het niet op: om de kwaliteit van MazoutExpert-technici te garanderen, wordt hun werk permanent onderworpen aan externe controles door een onafhankelijk controleorganisme. De controles hebben als doel de geloofwaardigheid van het label te versterken. 

Adressengids online 
Van de 1.000 erkende MazoutExpert-technici in ons land is ongeveer 70 procent gespecialiseerd in de stookketel (‘specialist ketel-brander’). Zo’n 10 procent is erkend als ‘specialist tank’ en 20 procent bezit beide specialisaties. Daardoor is in elke Belgische provincie ruimschoots expertise aanwezig. De
adressengids op de website van Informazout geeft je een snel overzicht van de MazoutExpert-firma’s in je buurt: http://www.informazout.be/nl/uitrusting/ketel-en-brander/technici-verdelers

04 Mei 2015

Willem Voets nieuwe General Manager bij Informazout-Cedicol

De Raad van Bestuur van Informazout en Cedicol heeft de 54 jarige Willem Voets als nieuwe General Manager benoemd. Hij volgt op 1 mei 2015 Ward Herteleer op, die,  na een loopbaan van 16 jaar als General Manager van beide vzw’s, met pensioen gaat. Informazout en Cedicol  zijn twee met mekaar nauw verbonden vzw’s die instaan voor kennis en informatie naar de consumenten en de verwarmingsprofessionelen inzake verwarmen van gebouwen met fossiele brandstoffen, stookolie in het bijzonder.

Op 1 mei 2015 neemt Willem Voets de functie over van Ward Herteleer. Hij is 54 jaar, ingenieur bouwkunde met een aanvullende opleiding in bedrijfsbeleid. Vooraleer bij de Informazout-Cedicol organisatie te komen was hij als commercieel directeur en directielid actief in de bouwsector bij Theuma – technische deursystemen, bij T.Palm, algemene aanneming woning-en appartementsbouw en ook in de verwarmingssector bij Buderus Heiztechnik, verwarmingssystemen.

“Een kostenbewuste en energie-efficiënte plaats van de fossiele brandstoffen gekoppeld aan een groeiend aandeel hernieuwbare energie is de strategische uitdaging voor de gebouwen van morgen. Met mijn ervaring en de competentiebouwstenen die voorhanden zijn bij Informazout en Cedicol, dank zijn hun medewerkers en de leden,  wil ik die nieuwe toekomst mee gestalte geven” zegt Willem Voets.

Ward Herteleer was de General Manager van beide vzw’s sinds 1999 met als voorname taak de werking van beide organisaties sterker met mekaar te integreren en inzake communicatie en informatie naar de verschillende doelgroepen vernieuwende wegen in te slaan. 

In die periode werden het kennis- en opleidingscentrum Cedicol verder geprofessionaliseerd. De kwaliteitslabels Optimaz-elite, Optitank en MazoutExpert werden gecreëerd en in het kader van een bredere kijk op de verwarmingswereld werden gas en  binnenkort hernieuwbare energieën toegevoegd aan het trainingsaanbod. 

“In deze zeer ondernemende 16 jaren,  heb ik een zeer grondige evolutie gezien van de verwarmingstechniek met fossiele brandstoffen, van een statische aanpak naar een hybride en modulerende visie al dan niet in combinatie met hernieuwbare energieën.” zegt Ward Herteleer.

 

23 Februari 2015

Informazout op Batibouw: Advies op maat leidt tot slimmere keuzes

Volgens de meest recente berekeningen telt België 4,8 miljoen familiale woningen (appartementen inbegrepen) 1.6 miljoen (34%) worden verwarmd met stookolie. In 2014 werd zo’n 3.4 miljard liter stookolie verbruikt.

Wie verwarmt met mazout heeft vooral een profiel van ‘zelfstandig beslisser’. Hij kan zeer vrij zelf beslissen over zijn leverancier, de gewenste hoeveelheid energie die hij in voorraad wil aankopen of het tijdstip van bestelling en levering bepalen. Deze autonomie kan hij nog versterken door zijn verwarmingssysteem te integreren met hernieuwbare energieën zoals thermische zonnecollectoren. Daarnaast zijn een aantal andere argumenten van belang bij de energiekeuze van een mazoutconsument: niet gebonden zijn aan een netwerk, de factor veiligheid, een transparante verbruikskost en een beperkte milieu-impact. Vele consumenten laten op het vlak van energiebesparing echter nog steeds heel wat potentieel onbenut. Maar hoe maakt men de juiste keuzes, welke ingrepen leiden op het gebied van verwarming tot een lager stookolieverbruik met behoud van het comfort? Omdat veel mensen door het bos de bomen niet meer zien, lanceert Informazout op Batibouw een gloednieuwe besparingssimulator. Deze simulator berekent op een eenvoudige manier welke impact verschillende energiebesparende maatregelen hebben op het stookolieverbruik.

Ben ik zuinig of niet?
De simulator laat – dankzij een benchmark op basis van 1500 ingevulde enquêtes – toe het eigen stookolieverbruik te vergelijken met gezinnen in een gelijkaardige woonsituatie, bijvoorbeeld woningen met hetzelfde bouwjaar, dezelfde isolatiegraad etc. Op die manier heeft men meteen een idee of men een zuinige mazoutverbruiker is of niet. Wie ziet dat er nog werk aan de winkel is, kan in een volgende stap leren op welke manieren het stookolieverbruik gereduceerd kan worden, en wat de impact is van bepaalde energiebesparende maatregelen, zoals (na)isolatie van de muren, het dak of de vloer, hoogrendementsbeglazing of de installatie van een zonneboiler. Daarnaast worden ook tips gegeven over de niet te onderschatten winsten die een veranderd gedrag kunnen opleveren. 

Europa stuurt de markt
De simulator van Informazout zet dus volop in op energie-efficiëntie, een thema dat vanaf 26 september 2015 nóg meer in de actualiteit zal staan. Dan treedt immers de Europese Ecodesign richtlijn in alle EU lidstaten in werking. Nieuwe energielabels zullen de consument vanaf dan toelaten om de energie-efficiëntie van verschillende soorten verwarmingsinstallaties makkelijker te lezen. 

Labels voor verwarmingstoestellen geven – anders dan bij huishoudelijke toestellen – een jaarrendement weer, dit is de energie-efficiëntie over een volledig jaar die rekening houdt met de rendementsverschillen in de verschillende seizoenen. Met de invoering van deze labels zullen er ook hogere eisen gesteld worden aan het minimum rendement van toestellen voor ruimteverwarming. Concreet zal dit ervoor zorgen dat de condensatietechniek en de beste lagetemperatuur ketels de standaard zullen worden voor eengezinswoningen. Deze zijn qua basisinvestering duurder dan de conventionele ketel, maar de meerprijs verdient zich terug door een lager verbruik.

Combinatie met hernieuwbare energie binnen handbereik
Een verwarmingssysteem hoeft echter niet beperkt te blijven tot een hoogrendementsketel op stookolie alleen. Een mazoutinstallatie kan immers perfect gecombineerd worden met hernieuwbare energieën, denk maar aan thermische zonnecollectoren. Zonne-energie kan immers gemakkelijk als alternatief voor de productie van sanitair warm water worden ingezet. Als er onvoldoende zonne-energie is en de voorraad sanitair warm water opraakt, dan zorgt een verwarmingsinstallatie met mazout snel voor de bijverwarming.

 
Nieuwe campagne: nuttige informatie op een sprankelende manier 
De besparingssimulator van Informazout wordt gelanceerd op Batibouw en zal het hele jaar door beschikbaar blijven op www.informazout.be en www.kamazoutra.be. Hij schrijft zich in binnen de ludieke context van de opvallende kaMAZOUTra-campagne van Informazout, die serieuze informatie levert, maar niet op een saaie manier. Telkens wordt de boodschap verpakt in een unieke stijl met amusante illustraties en bijhorende radiospots. Vier thema’s staan centraal in deze campagne: de verschillende betalingsmodaliteiten, de autonomie waarover men dankzij mazout beschikt (keuzevrijheid leverancier + levering), de technologische innovaties in de sector (hoogrendementsketel) en uiteraard de besparingssimulator zelf.

Pages