De veiligheidsmaatregelen en de examens

De veiligheidsmaatregelen

 • De temperatuur van de cursisten wordt genomen voor het binnengaan in het leslokaal (als de temperatuur hoger ligt dan 38° C, wordt de cursist niet toegelaten tot de lesruimte).
 • De cursisten gaan onmiddellijk naar het leslokaal.
 • De hoofdingang is niet toegankelijk.
 • Er is geen toegang tot de administratie. De administratie is enkel telefonisch of per mail bereikbaar.
 • De cursisten moeten verplicht een mondmasker dragen tijdens hun aanwezigheid bij Cedicol.
 • Er is handgel beschikbaar in het leslokaal.
 • Er is geen toegang tot cafetaria/refter. De cursisten dienen hun eigen eten & drank mee te brengen.
 • De cursisten eten in het leslokaal of buiten.
 • Altijd 1,5 meter afstand houden.
 • 1 per 1 naar toilet (buiten).
 • Als een cursist ziek is, moet hij thuis blijven.
 • Attesten kunnen niet besteld worden aan de balie. Als de cursisten (aanwezig te Cedicol) attesten willen bestellen, dienen ze deze op voorhand te bestellen en te betalen. We kunnen ze dan hier klaarleggen om mee te nemen, op voorwaarde dat er al een afspraak met de administratie besproken werd voor de afhaling.
 • Betalingen kunnen niet gebeuren via de betaalautomaat van Cedicol. Cash betalingen worden ook niet aanvaard. 
  • Als er geen geldig betalingsbewijs is op de dag van de opleiding, dan zal de kandidaat niet toegelaten worden tot de opleiding.

De examens

 • De examens moeten in de lokalen van Cedicol afgelegd worden. Dit zal gebeuren op afspraak en in groepen van maximum 9 personen.
 • De cursisten komen op de laatste dag van de opleiding om hun schriftelijk en mondeling examen af te leggen. Ze zullen door Cedicol gecontacteerd worden.
 • De cursisten moeten het bewijs van correcte ijking van hun meettoestel aanleveren, per mail of op papier, op de dag van het examen. Dus geen meetkoffer meebrengen!