Mag een ketel zijn lucht aanzuigen in het stooklokaal?

Is de ketel gekeurd voor een werking met open verbrandingskring (type B*) dan mag het zonder meer. Komt deze markering niet voor op de kenplaat van de ketel dan is het verboden.

Mag een ketel op gasvormige brandstof en een ketel op vloeibare brandstof, op dezelfde rookgasafvoer geplaatst worden?

Neen, helemaal niet.

Kan ik een kopie van de norm NBN B 61-001 en NBN B 61-002 bij jullie verkrijgen?

Neen, normen zijn alleen verkrijgbaar bij het Belgisch Instituut voor Normalisatie tegen betaling. Maatschappijen/installateurs die lid zijn van het WTCB kunnen deze normen mogelijks gratis van op hun site downloaden.