Opleidingen voor deze sector

Optie: Wetgeving Wallonië

Dit is een aanvullende opleiding ‘Wetgeving‘ die aansluit bij de basisopleiding ‘technicus vloeibare of gasvormige brandstoffen‘ en zij is bedoeld om de verschillende erkenningen voor het Waals Gewest te behalen. De deelnemer moet eerder al een basisopleiding ‘technicus vloeibare en/of gasvormige brandstoffen‘ gevolgd hebben.

Schrijf je in


Optie: Wetgeving Wallonië opslagtanks

Deze aanvullende opleiding is bedoeld voor personen die reeds eerder een basisopleiding ‘technicus opslagtanks’ – om het certificaat van bekwaamheid inzake de controle en het onderhoud van stookolietanks (‘erkend stookolietechnicus’) te behalen – volgden.

Schrijf je in


Optie: Wetgeving Brussel

Deze aanvullende opleiding sluit aan op de basisopleiding ‘technicus vloeibare of gasvormige brandstoffen‘ en is bedoeld om de verschillende erkenningen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te behalen. De deelnemer moet eerder al een basisopleiding ‘technicus vloeibare en/of gasvormige brandstoffen‘ gevolgd hebben.

Schrijf je in


Optie: Wetgeving Brussel opslagtanks

Deze aanvullende opleiding ‘Wetgeving‘ sluit aan bij de basisopleiding ‘technicus opslagtanks‘ en zij is bedoeld om het getuigschrift voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te behalen.

Schrijf je in


Uitbreiding: Technicus verwarmingsaudit H100

Deze opleiding licht toe hoe een verwarmingsaudit dient uitgevoerd te worden in het Vlaams Gewest, op installaties gevoed met vloeibare en/of gasvormige brandstoffen bestaande uit meer dan één ketel of installaties > 100 kW, of installaties met ketels die werken met vaste brandstof Aansluitend worden 2 installaties bezocht waarop bij wijze van praktische oefening een audit uitgevoerd wordt.

Schrijf je in


Uitbreiding: Technicien Diagnostic Approfondi Type I (WG)

Deze opleiding licht toe hoe een diagnostic approfondi de type l moet uitgevoerd worden in het Waals Gewest, door een ‘technicien agréé en diagnostic approfondi de type l’.

Schrijf je in


Uitbreiding: Technicien Diagnostic Approfondi Type II (WG)

Deze opleiding licht toe hoe een diagnostic approfondi de type II moet uitgevoerd worden in het Waals Gewest. Aansluitend worden 2 installaties bezocht waarop bij wijze van praktische oefening een diagnostic approfondi uitgevoerd wordt.

Schrijf je in


Uitbreiding: EPB-verwarmingsadviseur Type 1 (BHG)

Deze opleiding licht toe hoe een oplevering op een verwarmingssysteem type 1, bestaande uit één enkele ketel met een vermogen van hoogstens 100 kW, dient uitgevoerd te worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Schrijf je in


Uitbreiding: EPB-verwarmingsadviseur Type 2 (BHG)

Deze aanvullende opleiding die aansluit bij de basisopleiding ‘verwarmingsaudit > 100 kW (H100), licht toe hoe een oplevering en diagnose op een verwarmingssysteem type 2, bestaande uit verschillende ketels of installaties met een vermogen > 100 kW, dient uitgevoerd te worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Schrijf je in


Hernieuwing: Technicus verwarmingsaudit (H100)

Deze opleiding heeft tot doel het certificaat van bekwaamheid inzake de verwarmingsaudit (‘erkend technicus verwarmingsaudit’) te hernieuwen voor het Vlaams Gewest. De erkenning moet om de vijf jaar hernieuwd worden.

Schrijf je in


Hernieuwing: Wetgeving Wallonië

Deze optionele opleiding, enkel beschikbaar indien men zich inschrijft voor een hernieuwing ‘brandertechnicus brandstoffen L of G, heeft tot doel de erkenningen als ‘technicien agréé en combustibles liquides’ en/of ‘technicien agréé en combustibles gazeux GI en/of GII’ te hernieuwen voor het Waals Gewest, voor nederlandstaligen. Een ’erkend technicus’ dient zijn erkenning om de vijf jaar te hernieuwen.

Schrijf je in


Hernieuwing: Wetgeving Wallonië opslagtanks

Deze optionele opleiding, enkel beschikbaar indien men zich inschrijft voor een hernieuwing ‘technicus opslagtanks’ heeft tot doel de erkenningen als ‘technicien agréé pour le contrôle d’étanchéité des citernes à mazout’ te hernieuwen voor het Waals Gewest, voor nederlandstaligen.

Schrijf je in


Hernieuwing: Wetgeving Brussel: EPB-verwarmingsketeltechnicus

De opleiding heeft tot doel de ‘EPB-verwarmingsketeltechnicus L en/of GI en/of GII’ [voordien ‘erkend verwarmingsketeltechnicus type L en/of type G1/G2’], voor nederlandstaligen, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij te scholen.

Schrijf je in


Hernieuwing: Wetgeving Brussel: EPB-verwarmingsadviseur Type 1

Deze aanvullende opleiding, bedoeld voor personen die de ‘Bijscholing wetgeving Brussel: EPB-Verwarmingsketeltechnicus’ gevolgd hebben of volgen, heeft tot doel de ‘EPB-verwarmingsadviseur type 1’, voor nederlandstaligen, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij te scholen.

Schrijf je in


Hernieuwing: Wetgeving Brussel: EPB-verwarmingsadviseur Type 2

Deze aanvullende opleiding, bedoeld voor personen die de ‘Bijscholing wetgeving Brussel : EPB-verwarmingsketeltechnicus’ gevolgd hebben of volgen, heeft tot doel de ‘EPB-verwarmingsadviseur type 2 (incl. type 1)’, voor nederlandstaligen, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij te scholen.

Schrijf je in