Wie is Cedicol?

Wie is Cedicol?

Wie is Cedicol?

Sinds 1961 is Cedicol het referentiecentrum voor verwarmingssystemen met vloeibare brandstoffen. De dirigent die de menselijke vaardigheid van de vakman inzake verwarming en de Optimaz gecertificeerde instrumenten samenbrengt.

Wat doet Cedicol?

Het centrum bundelt en verspreidt de meest recente technische en wetenschappelijke kennis inzake het rationeel gebruik van mazout en de daaraan verbonden technieken. Het is als centrum erkend door het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu. Het informeert de professionelen en is de gesprekspartner van de overheden bij het opstellen van normen en reglementeringen.

Wie is Cedicol?

Cedicol biedt een gemeenschappelijk platform aan alle spelers uit de branche van de verwarmingssystemen op stookolie.

Dit zijn:

  • De fabrikanten en invoerders van stookketels, branders, convectoren, warmeluchtgeneratoren, reservoirs, schoorstenen, regel- en meetapparatuur en toebehoren
  • Onderhouds- en installatiemaatschappijen
  • Erkende keuringsorganismen, labo's en studiebureaus
  • Opleidingscentra
  • Hogescholen en universiteiten