Wie is Cedicol?

Wie is Cedicol?

Wie is Cedicol?

Sinds 1961 was Cedicol het referentiecentrum voor verwarmingssystemen met vloeibare brandstoffen. De dirigent die de menselijke vaardigheid van de vakman inzake verwarming en de Optimaz gecertificeerde instrumenten samenbracht.

Op 29 mei 2018 werden de doelstellingen van Cedicol verruimd en profileert Cedicol zich als kenniscentrum in verwarmingstechnieken voor verschillende energieën.

Wat doet Cedicol?

Het centrum bundelt en verspreidt de meest recente technische en wetenschappelijke kennis inzake het rationeel gebruik van een energie - die zowel geproduceerd wordt door brandstoffen als door productie via duurzame bronnen, waarbij “brandstof” zowel duidt op fossiele (vloeibare, gasvormige als vaste) brandstoffen als op hernieuwbare brandstoffen - en de daaraan verbonden technieken. Het is als kenniscentrum erkend door het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu. Het informeert de professionelen en is de gesprekspartner van de overheden bij het opstellen van normen en reglementeringen.

Wie is Cedicol?

Cedicol biedt een gemeenschappelijk platform aan alle spelers uit de branche van verwarmingssystemen en zijn energieën.

Dit zijn:

  • De fabrikanten en invoerders van stookketels, branders, convectoren, warmeluchtgeneratoren, opslagtanks, rookgasafvoersystemen, regel- en meetapparatuur en toebehoren
  • Onderhouds- en installatiemaatschappijen
  • Erkende keuringsorganismen, labo's en studiebureaus
  • Opleidingscentra
  • Hogescholen en universiteiten